EØS-borgere slipper å søke oppholdstillatelse

Fra 1. oktober slipper EØS-borgere å søke oppholdstillatelse i Norge. Det er nok å registrere seg når de kommer.