• Det er igjen økning i strømmen av asylsøkere til Norge. Jarle Aasland

Storberget vil bruke UDI-kapasitet til å kutte køen

Tallet på asylsøkere til Norge fortsetter å falle. Regjeringen vil bruke UDIs kapasitet til å få ned saksbehandlingstiden.