Ubrukte T-banesperringer vil aldri bli brukt

I forbindelse med innføringen av det elektroniske reisekortet Flexus i hovedstaden ble det bygd nye sperringer på T-banestasjonene. Men de vil etter alt å dømme aldri bli brukt.