• Kallestad, Gorm

Flere uførepensjonister

Antallet personer som mottar uførepensjon økte med 1,6 prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år.