- Ikke alle muslimer er terrorister. Det vet vi, men ikke alle skjønner dette

SV-landsmøtet behandler denne uttalelsen i helgen.

SV-leder Audun Lysbakken mener Norge ikke gjør nok for flyktninger og i bistandspolitikken: - Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævedilter, sa han i åpningstalen på SVs landsmøte på Gardermoen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I forkant av SV-landsmøtet i helgen er forslag til 36 politiske uttalelser blitt sendt inn.

For å kunne bli vedtatt, må landsmøtet prioritere uttalelsen og bli enige om hvert minste ord.

Her er en formulering som det er ytret motstand mot på grunn av denne setningen:

«Ikke alle muslimer er terrorister. Det vet vi, men det er ikke alle som skjønner dette. Derfor må vi forebygge.»

– Frykten forplanter seg også i Norge

Forslagsstiller er Frogn SV.

Lokallaget viser til at SVs arbeidsprogram har gode formuleringer, men:

«Vi står likevel overfor et verdenssamfunn som er ganske skremmende, og der frykten forplanter seg fra land til land - også til Norge. Frykten - og de skremmende holdningene - kommer særlig fram i kommentarfeltene i nettavisene og i sosial medier. Her har vi en jobb å gjøre. Dette temaet må vi ta på alvor. Temaet er rasisme. Dette handler ikke bare om trakassering av jøder, men også om trakassering av muslimer, romfolk og andre minoriteter. Vi har en regjering som tar beslutninger knyttet til flyktninger som skaper frykt i befolkningen. Ikke alle muslimer er terrorister. Det vet vi, men det er ikke alle som skjønner dette. Derfor må vi forebygge», heter det i forslag til uttalelse.

Eirik Faret Sakariassen (SV) er innstilt på fast plass i sentralstyret i SV. Det er likevel ikke nok til å få oppmerksomheten fra majoriteten av pressefotografene.

– «Islamofobien» sprer seg i Norge

Eirik Faret Sakariassen (SV), som ligger an til å få opprykk til fast sentralstyreplass, har ingen tro på at uttalelsen kan bli stående.

Imidlertid mener redaksjonskomiteen at deler av uttalelsen bør bli en del av en uttalelse om å «ta kampen mot rasisme og islamofobi», etter forslag fra Hordaland SV.

Her heter det blant annet:

«I Europa og Norge har islamofobien fått lov å spre seg på samme måte som antisemittismen gjorde det i mellomkrigstiden. Den største trusselen mot vårt samfunn er ikke, som man vil la oss tro, våre nasjonale mindretalls kulturelle hodeplagg. Den største trusselen mot vårt samfunn er løgnen om at noen mennesker er mer verdt enn andre. SV vil stå solidarisk sammen med våre urfolk, nasjonale minoriteter og nye etniske mindretall. Vi må ta kampen mot undertrykking på alle fronter, også denne. Kampen mot høyrepopulismen vinner vi ved å være tydelige i både økonomiske og kulturelle spørsmål.»

Les også

Lysbakken: Tid for forandring

Les også

Drar til Oslo for å kaste regjeringen

Les også

SVs landsmøte: Deler opp i lukkede mannsmøter og kvinnemøter

Les også

Leiar: Rettferd med SV

Lysbakken vil ikke være rævedilter

SV-leder Audun Lysbakken sa i sin landsmøtetale fredag at diskriminering, fremmedfrykt og rasisme er en ubehagelig del av den norske virkeligheten.

– Nå må politikken bygge fellesskap, ikke dyrke frykt, sa han.

– Kultur skal forstyrres, skal forandres. Derfor er vi like nådeløse mot religiøs undertrykking uansett hvor den dukker opp. Det nytter ikke å bruke Gud som unnskyldning for å holde kvinner eller homofile nede, sa Lysbakken, som viste til de prisbelønte og «skamløse jentene» Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour for å ha vist vei.

– De gjør det på sine egne premisser, de nekter å la sin kamp kidnappes av politiske krefter som vil misbruke den til å stemple alle muslimer eller så splid mellom majoritet og minoritet. De gjør det på en måte som bidrar til å bygge et nytt norsk fellesskap. De gir meg så mye håp for framtiden til Norge, sa Lysbakken.

SV-lederen mener Stortinget i fjor ble grepet av «innstramningspanikk».

– Det største problemet med flyktningkrisen er visst integreringsutfordringene for Norge, ikke at folk fryser i hjel på de greske øyene, mishandles og utnyttes langs flyktningerutene eller sperres inne i krigens Syria på grunn av de stengte grensene i Europa. Det er behov for mer solidaritet, ikke mindre. Vi vil ikke at enslige, mindreårige asylsøkere skal få livene sine satt på vent. Vi vil ikke sende flyktninger tilbake til land i krig i strid med FN sine anbefalinger. Det er den voksende ulikheten i makt og rikdom som ødelegger det beste med landene i Vesten, ikke minoriteter og mennesker på flukt fra nød og krig, sa Lysbakken.

– Norge skal ikke være et responsland, sa Erna Solberg nylig. Med det mente hun at det ikke kunne være sånn at Norge skulle stille opp hver gang Donald Trump kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger. Vi har et godt bergensk uttrykk for det motsatte av å gå foran. Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævedilter.

Publisert: