• En norsk studie viser at økt forekomst av pollen kan ha sammenheng med økningen av selvmord og selvmordsforsøk. NTB

Forsker: - Mye pollen innvirker på selvmordsfrekvensen

Antall selvmord og selvmordsforsøk øker om våren. Nå viser en norsk studie at økt forekomst av pollen kan ha sammenheng med økningen av selvmord og selvmordsforsøk.