• Høyere fartsgrenser vil bedre sikkerheten, mener Bård Hoksrud.

Hoksrud vil ha høyere fartsgrenser for å spare liv

Bård Hoksrud (Frp) mener høyere fartsgrenser vil bedre sikkerheten på veiene. Uttalelsene vekker sterke reaksjoner i Arbeiderpartiet.