• facebook-kombo.jpg

- Krevende å forby bruk av Facebook

— Det er krevende å forby bruk av Facebook - på samme måten som enkelte for 10-15 år siden ville forby bruk av internett i arbeidstiden, sier informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen i NHO.