- 6 millioner nordmenn innen 2030

Det er ikke lenge siden vi passerte 5 millioner nordmenn. I 2029 er vi 1 million flere, mener Statistisk sentralbyrå.