Mekler i luftfartsoppgjør

Meklingen pågår i to oppgjør i luftfarten fredag kveld. Et brudd blant bakkemannskapene kan gi stengte flyplasser i helgen.