Ba om kvittering etter natt på glattcella

Romsjulsfesten gikk over stokk og stein, og da mannen våknet på glattcella kom den store frykten: Hva vil kona si?