30 millioner i overtredelsesgebyr til Statnett

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) ilegger Statnett 30 millioner kroner i overtredelsesgebyr i forbindelse med feilen i Oslofjordkabelen i 2008 og 2009.