Toget kjørte i hjel 59 rein

59 rein døde da de ble påkjørt av toget like sør for Mosjøen søndag. I mai møter samferdselsministeren Sametinget for å diskutere alle reinpåkjørslene i vinter.