Kriminelle kan få opphold gjennom familiegjenforening

Kriminelle asylsøkere kan fratas flyktningstatusen, men et smutthull i regelverket for familieinnvandring, gjør at krigsforbrytere likevel kan få opphold i Norge.