Forskere levner Sp lite håp

Samfunnsforskerne tror ikke på ny vår for Senterpartiet, selv om partiet får drahjelp fra en ny EU-kamp.