Luftfartsstrid som åpner for både deling og Sola

Striden om regioninndelingen i Luftfartsverket er ikke avgjort. Sola, og ikke Flesland, kan ende som hovedsenter i en framtidig storregion.