- Jåttå er framtiden

— Det framtidige norske forsvar må basere seg på samlokalisering med Nato og ikke levningene fra den kalde krigens dager.