Trapper ned etterforskningen i Sandvika

Politiet i Asker og Bærum trapper nå ned etterforskningen etterobduksjonen av Magnus Stangeby Hasleto.