Foreslår å kappe avgifter på elektrisk strøm

Informasjonsdirektør Frode Geitvik i Hafslund foreslår at staten fjerner elavgiften eller halverer momsen for å få ned strømprisen.