Vestnorsk allianse i Stortinget

Stortingsgruppene fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil søke tettere sammen for å jobbe for felles interesser i det nye Stortinget.