SAS vil konkurrere fra vestlandet

SAS vil ta opp konkurransen med KLM og andre selskaper som flyr til utlandet fra flyplassene på Vestlandet.