Frykter mange falske alarmer

Norsk Kjøttsamvirke er redd kugalskaps-testene vil føre til store driftsforstyrrelser i slakteriene og at en rekke falske alarmer fra hurtigtester vil gi inntrykk av at kugalskapen er løs i norske fjøs.