Kraftig kritikk av SAS og Luftfartsverket

Havarikommisjonen for sivil luftfart kritisere både SAS og Luftfartsverket i sterke ordelag etter at to SAS-fly med til sammen 260 passasjerer holdt på å kollidere med hverandre på rullebanen på Gardermoen 8. mars i fjor.