Kleppa vil endra lovverket

Tidlegare sosialministar Magnhild Meltveit Kleppa tek til orde for at personar som søkjer familie— gjenforening, og som alt er i landet, skal kunna få mellombels arbeidsløyve.