Kan Sp fornya seg?

«Annerledespartiet» og «Hestehandlarpartiet» må koma i inngrep med det moderne Norge.