Helga Hjetland ny leder i «lærerekteskap»

Norsk Lærerlag og Lærerforbundet er endelig gift, etter å ha værtforlovet i over to år og hatt fast følge i nærmere fire.