Tror fortsatt godt om folk

Høyrebølgen buldrer, hjertesakene stuper og Hilde Frafjord Johnson(KrF) forlater Tinget. Likevel velger hun å tro bedre om folk enngalluptallene tilsier.