NHO: Klart brudd med Sem-erklæringen

-Det reviderte nasjonalbudsjettet bryter med den viktigste bærebjelken i regjeringens Sem-erklæring.