Regjeringen bruker 7,2 milliarder mer

Regjeringen øker underskuddet på statsbudsjettet med 1,6 milliarder kroner. Sammen med økte inntekter på 5,6 milliarder, vil regjeringen bruke 7,2 milliarder mer, går det fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.