Beheim Karlsen-saken: Tier om rasismeavgjørelse

Førstestatsadvokat Jan Hoel vil ikke si hva som førte til at de to tiltalte i Beheim Karlsen-saken nå også er tiltalt etter rasismeparagrafen.