Kommunene vil ikke ha utenlandske hjelpepleiere

Norske kommuner sier nei til utenlandske hjelpepleiere, selv om det er stor mangel på slik arbeidskraft.