Kronglete lovverk

— Har asylsøkere samme pasientrettigheter som norske statsborgere?