Gjerne skatt på lottogevinst

Nestleder Einar Steensnæs i Kristelig Folkeparti har ikke noe imotskatt på lotto— og tippegevinster, men tror ikke slik skatt blirinnført.