Helsedirektoratet truer med mulkt

Tre aktører innen alkoholbransjen må betale tvangsmulkt dersom de ikke retter seg etter reklamebestemmelsene i alkoholloven, opplyser Sosial— og helsedirektoratet i en pressemelding.