Oslo pynter seg til bryllup

Stoler bæres inn i kirken, to svettende menn legger heller påEgertorget, blomster plantes ut, og bak Slottet haster Dronningenog det kommende brude-paret inn i en ventende bil.