Bryllupet vender verden mot Norge

Kongeparet er de viktigste døråpnere for norsk eksport. Ogkronprinsbryllupet øker interessen for Norge i utlandet, menerNorges Eksportråd.