Eldrebølgen kan knekke velferdsstaten

Velstående eldre må i framtiden betale for rene omsorgstjenester, ellers vil utgiftene til eldreomsorg knekke hele velferdsstaten, mener økonomiprofessor Victor D. Norman.