Foreslår lønn og opplæring for hjelpeverger

Hjelpeverger må få betalt for arbeidet, mener Redd Barna og SOS-barnebyer. De etterlyser også barnevernet.