Uklart hvordan drapene skjedde

Påtalemyndighetens oppfatning av det som skjedde går fram av tiltalebeslutningen, men der sies det ikke noe om hvem av de tiltalte som gjorde hva, sa aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, i sitt innledningsforedrag i Kristiansand byrett i går.