Fire av ti uten pensjonsavtale

Industriarbeiderne vil også ha privat pensjonsavtale, slik offentlig ansatte har. I årets lønnsoppgjør kommer kravet.