Per Orderud vil ha garanti fra sine forsvarere

Per Orderud ba tirsdag Eidsivating lagmannsrett om å frita Cato Schiøtz og Harald Stabell fra forsvarervervet, med mindre de to i åpen rett ville erklære at de skal følge samme prosedyre som i herredsretten.