Uenighet om jordvern

Er det riktig å bruke mer jordbruksjord til boligbygging? Politikerne er langt fra enige.