Strid om fremtidens lønnsoppgjør

Stabel-utvalgets forslag til ny organisering av lønnsoppgjørene møter massiv motstand. Utvalget foreslår å innskrenke streikeretten og vingeklippe småforbundene.