Apoteker overmannet raner

I sinne overmannet sjefen på Torshov apotek i Oslo en væpnet mann som onsdag ettermiddag forsøkte å rane apoteket.