Få benytter pasientbroen til utlandet

Bare en brøkdel av pengene som er satt av til pasientbroen til utlandet, er brukt. Få pasienter har valgt å benytte seg av ordningen.