Statlig sykehusovertakelse et politisk kupp

Helseminister Tore Tønne er i ferd med å gjennomføre etvelregissert politisk kupp der kontrollen med sykehusene skal ut avoffentlig forvaltning og folkestyrt kontroll