Stort flertall likegyldig til kongedømme-debatten

Andelen elever i den videregående skole som er begeistret for monarkiet har sunket fra 30 til 20 prosent i løpet av de ti siste årene.