Kan få felles nummer for alle nødtelefoner

112 kan bli nødnummer for hele Norge, dersom vi får én felles alarmsentral for ambulanse, brann og politi i hvert politidistrikt.