Hjemmesitterne vinner valget

Valgoppslutningen blir dårligere enn for fire år siden.