Vannmagasinene stadig fullere

I løpet av siste uke økte vannmengden i norske magasiner med 3prosentpoeng. Fyllingsgraden er dermed kommet opp i 73,2 prosent igjennomsnitt.